Oturum Aç
  • COVID-19 Pandemi Sürecinde Kayıt Dondurmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında COVID-19 küresel salgını dolayısıyla:  2019-2020 Eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin imkânlar nispetinde sadece uzaktan öğretim, açık öğretim, dijital öğretim yöntemiyle yapılmasına karar verildiği ve bazı öğrencilerin bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlayamadıklarından derslere uzaktan devam edemediklerini belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmeleri üzerine,

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019- 2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2.  Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b)  Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c)  Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının  "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine,

3.  Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.

 

Önlisans ve Lisans bölüm/programlarımızdan;

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 10.04.2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Kayıt dondurma işlemlerinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli kararı ile Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE-38'de belirtilen hususlara göre işlem yapılacaktır. Bu sebeple kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerimizin ilgili yönetmelik maddelerini okumaları önem arz etmektedir.

 

Farklı konularla ilgili sorunlarınızı ve taleplerinizi aşağıda belirtilen bölüm/programlarınıza ait mail adreslerine ileterek destek alabilirsiniz.

Tıp Fakültesi için: TipFakultesiOgrenciIsleriOfis@bezmialem.edu.tr

Diş Hekimliği Fakültesi için: dfakultesi@bezmialem.edu.tr

Eczacılık Fakültesi için: eczacilik@bezmialem.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri için: sbf@bezmialem.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları için: shmyo@bezmialem.edu.tr

Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programı için: ydb@bezmialem.edu.tr

 

Enstitü programlarımızdan;

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 10.04.2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Kayıt dondurma işlemlerinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli kararı ile Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarında belirtilen hususlara göre işlem yapılacaktır. Bu sebeple kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerimizin ilgili lisansüstü yönetmelik ve uygulama esaslarında yer alan maddeleri okumaları önem arz etmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli kararının 2. ve 3. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin dönem dondurma taleplerinin olması halinde ise başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için 10.04.2020 tarihine kadar enstitu@bezmialem.edu.tr e-posta adresine başvurularına dair mail göndermeleri gerekmektedir.