Oturum Aç

 Kayıt İçin Bilgilendirme

Aşağıdaki işlemleri uygulamanız, kayıt işlemlerinizi kolaylaştırmak ve daha kısa sürede tamamlamak için sizlere kolaylık sağlayacaktır.

kayit-322.png
  • Öğrenci Bilgi Kitapçığını dikkatlice okuyunuz.  Bilgi Kitapçığına online ulaşmak için tıklayınız.

  • Kesin kayda gelmeden önce ön kayıt formu doldurmanız gerekmektedir. Form için tıklayınız.  ​(Öğrenci tanıma formu, tanıtım değerlendirme formu )

  • Açılacak olan pencereden ÖSYM Ön kayıt bilgilerini doldurunuz.​
  • Kayıtta teslim edeceğiniz tüm belge ve formu, doğru ve eksiksiz olarak yanınızda bulundurunuz.

İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin birer kopyasını alarak kendinizde saklayınız.

Tam Teşekküllü Devlet ya da Üniversite Hastanesinden 5 Doktor Onaylı Sağlık Kurulu Raporunu mu​tlaka kayda gelmeden önce çıkartmanız gerekmektedir. (Üniversitemiz Hastanesinden sağlık raporu alabilirsiniz.)

Kayıt işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için, Ağustos 2017 tarihlerinde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Vatan kampüsümüze gelerek, Kayıt Masalarındaki görevlilere kayıt belge ve formlarınızı şahsen teslim ediniz. Fakültelerimiz/SHMYO'larımız için kayıt tarihlerimiz aynı zaman aralığında yapılacaktır.KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER​
ÖSYS sonuç belgesi çıktısı ( 2 Adet )

ÖSYS yerleştirme belgesi çıktısı ( 2 Adet )

Lise Diplomasının Aslı  (Diplomasının aslı henüz temin edilmemişse yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı) dışı öğrenci kontenjanı ile kabul edilen adayların başvuruda kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı;

Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ayrıca noter tasdikli tercümesi.

* Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak:

   -Lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  -Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi.

Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü)

   -Tam teşekküllü sağlık raporu (5 doktor onaylı Heyet Raporu, Üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden),

   -(Bezmiâlem Üniversitesi hastanesinden de sağlık raporu verilmektedir. Bunun için "Sağlık Kurulu" birimi ile görüşebilirsiniz (0212 453 17 00 Dahili: 1844-1846)

   -Sağlık raporu alınması birkaç gün sürdüğünden kayda gelmeden önce mutlaka çıkartmış olmanız gerekmektedir.

Askerlik durum belgesi (1998 ve öncesi doğanlar için geçerlidir. E-Devlet sisteminden belge çıktısı alınır.)

T.C. ve/veya KKTC uyruğu bulunan adaylardan nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası (sürücü belgesi kabul edilmez) (aslını ibraz ederek)

6 Adet vesikalık fotoğraf ( Son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir. )

Mali ve İdari İşler Direktörlüğünden ödeme yapıldıktan sonra kaydı açılabilir belgesi alınmalıdır.(ÖSYM Tam Burslu programları kazanan öğrenciler hariç.)

Kayıt İle İlgili Önemli Bilgiler

   ·Adayların kayıt için (ya da noterden vekil ettiği kişilerin) bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

   -Belgeler eksik ise kayıt alınmaz.

   -Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

   -İngilizce Yeterlik Belgesi (Tıp-Diş Hekimliği-Eczacılık Fakülteleri için)

BVÜ' de yapılacak olan İYS 'de 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan veya ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlilikleri Tablosunda belirtilen sınavlardan son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL, IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve akademik yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 10 olmak üzere toplamda 120 üzerinden 75 ve üzeri, CAE sınavından en az B ve CPE sınavından en az C almış olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur. Kayıt yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlarlar.

*Yeterli koşulu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.​​