Oturum Aç

 Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

​Öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları programların mezuniyet yükümlülüklerini tamamladıkları takdirde, diploma almaya hak kazanırlar. Mezuniyet, diploma ve ilgili belge işlemleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi i​le Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge çerçevesinde yapılır.​

Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyeti kesinleşen öğrencilerimiz, mezuniyetlerine ilişkin yönetim kurulu kararı gelir gelmez Öğrenci otomasyon sisteminden mezun edilir.

Bu süreçten sonra öğrencilerimiz Üniversite tarafından kendilerine tahsis edilen malzemeleri ilgili birimlere teslim ederler. Daha sonra ilişik kesme işlemleri OBS üzerinden online olarak yapılır. Diplomalarını almadan önce Mezunlar Bilgi Sistemine giriş yaparak Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri, ve Durum Bilgileri kısımlarını doldururlar.​

Diploma İşlemleri
Bölüm/Program bazlı Diplomalar basılır ve Rektör/Dekan/Müdür tarafından imzalanarak imza süreci başlatılır. İmzalanan Diplomalar Onay/Tescil işlemleri için Sağlık Bakanlığına götürülür. Bu süreç sonlandığında, öğrencilerimize diplomalarını teslim alabileceklerine dair bilgilendirme yapılır.

Diploma Teslimi
Öğrencilerimizden Geçici Mezuniyet belgelerini teslim alanlar belgenin aslını Öğrenci İşleri Direktörlüğü' ne teslim ederek Diploma defterini imzalayarak, Önlisans/Lisans diplomalarını teslim alabilirler. Beraberinde öğrenciye transkripti ve Lise Diploması, arkasına işlem yapılarak teslim edilir. Elden teslim aldığına dair öğrencinin imzası alınır. Diploma ile ilgili belgeler yalnızca mezunların kendilerine veya bu konuda vekâlet verilmiş kişilere imza karşılığında teslim edilir. 

Diploma Eki 
Diploma Eki, uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek, ücretsiz olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin eğitimi izlenerek başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapısı, düzeyi, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural dayatmayan bir belge niteliğinde düzenlenerek; zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.  Diploma ekinin bilgi formatı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu format, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 11 Avrupa dilinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki ne değildir?
Özgeçmiş olmadığı gibi kurumsal not çizelgesi yerine geçen bir belge değildir. Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.  Diploma Eki'nin amacı, alınan derecelerin akademik ve profesyonel dünyada tanınırlığını kolaylaştırmak, şeffaflığını arttırmak olmakla birlikte, tanınırlık garanti eden otomatik bir sistem de değildir

Diploma Eki'nin Öğrencilerimize Sağladıkları 
Yurtdışında daha okunaklı ve kolaylıkla karşılaştırılabilen bir diplomadır. Eğitim süresi boyunca elde edilen akademik kariyer ve yeterlilik hakkında kapsamlı bir açıklama içerir. Başarı ve yeterlilik hakkında objektif bir bilgilendirme yapar. Yurt dışında iş bulma ya da ileri düzeyde çalışma fırsatlarına daha kolay erişim sağlar. İş bulmayı hızlandırır.

Diploma Eki'nin Yükseköğretim Kurumlarına Sağladıkları
Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak, şeffaflığını arttırır. Tüm Avrupa'da kabul gören ortak bir yapı oluştururken, ulusal/kurumsal özellikleri korur. Yeterlilik konusunda bir başka eğitim sistemi içerisinde anlaşılabilecek açıklayıcı nitelikte bilgiler sağlar. Kurumun yurt dışında kabul edilebilirliğini arttırır. Diploma içeriği ve tanınırlığı hususunda birçok sıkça karşılaşılan soruya cevap sağlaması ve zaman kaybını önlemesi açısından önem taşır.

Diploma Eki'nin Gerekliliği
Yükseköğretimde şeffaflığa teşvik eder. Hareketlilik, erişim ve hayat boyu eğitime yardımcı olur. Nitelik ve yeterlilik hususunda diğer yargılardan uzak, tarafsız bir değerlendirme sağlar.

Diploma Eki'nde Bulunan Bilgiler

Diploma Eki içeriği sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla;

- Diplomaya sahip olan kişi ile ilgili bilgiler

- Alınan derece ile ilgili bilgiler

- Alına derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler

- Program içeriği ile ilgili bilgiler

- Elde edilene derecenin alanları

- Ek bilgiler

- Onay

- Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgiler kısımlarıdır


Diploma Eki'nin Veriliş Şekli
Diploma Eki İngilizce olarak, her öğrencimize diploması ile birlikte ücretsiz olarak verilir. 

Diploma Eki ve EUROPASS Arasındaki İlişki
AB komisyonu uluslararası şeffaflık, tanınırlık ve hareketlilik araçlarını bir araya toplamak ve birleştirmek kararı almıştır. Tüm şeffaflık ve tanınırlık araçları EUROPASS belgesi içinde toplanacaktır. Bu belgelerden bazıları, EUROPASS CV (özgeçmiş), European Language Passport (Avrupa Dil Pasaportu ve Diploma Eki'dir.


AKTS ve DİPLOMA EKİ LABEL

AKTS-DİPLOMA EKİ Etiketi'nin Bize Getirecekleri
Bir kalite göstergesi olan etiket, üniversitemize Avrupa bölgesinde şeffaflık, tanınırlık ve prestij sağlayacaktır. 

Diploma Eki Etiketi 
Diploma Eki Etiketi, yaygın olarak kullanılan veya ilgili yükseköğretim kurumu uluslararası yazışma dilinde, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz ve standart formatta verebilen yükseköğretim kurumlarına AB komisyonu tarafından verilen bir belgedir.

AKTS Etiketi  
Artık yalnızca bir değişim aracı değil; öğrenim çıktıları aracılığıyla ortaya çıkan öğrenci iş yükünün bir tamimidir. Dereceler için bir biriktirme sistemi ve bir şeffaflık aracıdır. Yükseköğrenimde sürekli kalite için bir temel taşı ve akreditasyon için bir araçtır.

Aşağıdaki linklerde, mezun olacak öğrencilerimiz için hazırlanan Diploma Eki örneklerini görebilirsiniz.