Oturum Aç

 Yaz Okulu

Üniversitemizde tüm Fakülte/Enstitü ve SHMYO bölüm ve programlarında bütünleme sınavları yapıldığından yaz okulu açılmasına gerek olmadığına, ancak Üniversitemiz Bölüm ve Programlarının taban puanına eşit veya daha yüksek diğer üniversitelerin yapmış olduğu eşdeğer bölüm ve programların verildiği yaz öğretiminden, Bezmialem Vakıf Üniversitesinin ilgili Fakülte/Enstitü ve  SHMYO Yönetim Kurulundan onay alınması şartıyla yaz okulunda ders alınabilmesine ve alınan bu derslerin kabul edilmesine dair Senato Kararı alınmıştır.