Oturum Aç

 Kurumiçi Yatay Geçiş

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Lisans/Önlisans Kurumiçi Yatay Geçiş

 

* Yatay Geçişler, BVU "Yatay Geçiş Yönergesi"' nde belirtilen esaslara göre yapılır. BVU Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.​

Ücretler için tıklayınız

Ön lisans kontenjan bilgisi için tıklayınız.

Lisans kontenjan bilgisi için tıklayınız.


Başvuru Koşulları

1. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında, ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılında yatay geçiş yapılamaz.

2. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara (TIP/DİŞ/ECZACILIK) başvuran adayların, muafiyet şartlarını sağlamaları gerekir. BVU' de yapılacak olan İYS 'de 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan veya ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlilikleri Tablosunda belirtilen sınavlardan son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve akademik yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 10 olmak üzere toplamda 120 üzerinden 75 ve üzeri, CAE sınavından min. B ve CPE sınavından min. C almış olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur ve kayıt yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlarlar.*Yeterli koşulu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler. Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi  için tıklayınız.

3. Yatay geçiş başvurusu birden fazla diploma programına yapılabilir.

4. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

5. 2015-2016 yılı itibarı ile Tıp Fakültesine; yerleştirme puan türünde başarı sırası 40 bininci sırada olan adayın, yerleştirme puanının altında olanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

6. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre Lisans Programları için 4.00 üzerinden en az 3.00, Önlisans Programları için 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

7. Üniversitenin bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

8. Birden fazla tercih yapan adayların değerlendirilmesinde tercih sıralamaları dikkate alınacaktır.

9. Yatay geçiş yapan öğrenci, geçiş yaptığı ilgili sınıfın ücretini ödeyecektir.​


Başvuru için istenen belgeler

1. Onaylı Transkript,

2. Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden fakültelere başvuran adaylar için ilgili puan türünü gösterir ÖSYS sonuç belgesi,

 

Kesin Kayıtta ;

· Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara (TIP/DİŞ/ECZACILIK) başvuran adayların, muafiyet şartlarını sağladığına dair Dil Yeterlilik Belgesi,

· Ödeme yapıldığına dair "Mali ve İdari İşler Direktörlüğü"'nden kaydı açılabilir belgesi,

· Sağlık Raporu, (Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinden, en az 5 Dr. Onaylı) *SHMYO /İlk ve Acil Yardım Programı ön koşul için tıklayın​ız.

                      

Not:

· Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

· E​ksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.​