Oturum Aç

 Kurumlar Arası Yatay Geçiş

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş

 

KONTENJANLAR
 
PROGRAMYURTİÇİ YURTDIŞITOPLAM
1.Sınıf1.Sınıf
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek OkuluAmeliyathane Hizmetleri415
Ağız ve Diş Sağlığı Programı415
Anestezi Programı415
Elektronörofizyoloji Programı415
İlk ve Acil Yardım Programı415
Optisyenlik Programı415
Ortopedik Protez ve Ortez Programı415
Patoloji Laboratuvar Teknikerliği Programı4
15
Radyoterapi Programı415
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik415
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı415
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı415
Genel Toplam481260

 

 

 

* Ücretler için tıklayınız. 

 

* Yıllara göre taban puan bilgileri için tıklayınız.

 

*Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisans/Önlisans Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.


* Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.


 

Başvuru Koşulları

 

1.      Eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda "kayıtlı öğrenci" statüsünde olmak,

2.      Önlisans programlarında en az bir dönemi tamamlamış olmak, (Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.)

3.      Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50,  yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 65 puan genel not ortalamasına sahip olmak, (Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun dönüşüm tabloları kullanılır.)

4.      Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde ağırlıklı genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.50 ve üzeri olması,

5.      Yurtdışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans ve lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi,

6.      Yurtdışından başvuracak öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurusu sırasında aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Yurt dışında öğrenime başladıkları yıla ait ÖSYS puanına sahip olması, (Ön lisans programları için YGS' de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan almaları şartı aranacaktır.)

*Yurt dışından başvuracak adayların kabul edilen sınavlar, diplomalar ve gerekli puanları için tıklayınız.

7.      Yatay geçiş başvurusu yapan tüm öğrenciler ücretli öğrenci statüsünde eğitimlerine devam ederler. Başvuruda bulunan öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.


 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 

1.    ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi

2.    ÖSYS Sonuç Belgesi, (Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden programlara başvuran adaylar için ilgili puan türünü gösterir belge)

3.    Lise Diploması Fotokopisi

4.    Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi,

5.    Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge,

6.    Onaylı Transkript

7.    Onaylı Ders İçerikleri (Ara sınıf öğrencilerinin intibaklarında kullanılacaktır.)

8.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9.    Vesikalık Fotoğraf,

 

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, başvuru yapılan programın bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yönetim kurullarının oluşturduğu komisyonlarca, Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması; ÖSYM başarı puanı (A), Üniversitede başvurulan programın taban puanı (B), genel ağırlıklı not ortalaması (C) ve sınav değerlendirilmesinde kullanılan tam puan (D) dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre yapılır.

0,5 x (A/B x 100) + 0,5 x (C/D x 100) 

** Kabul edilen öğrenciler web sayfasında ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırırlar. İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar tüm haklarını kaybederler.


Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

1.      ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi,

2.      ÖSYS Puan Sonuç Belgesi,

3.      Lise Diploması Fotokopisi (Aslı gibidir kaşeli)

4.      Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi

5.      Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge,  

6.      Onaylı Transkript (Yurtdışı geçişler için kapalı zarf içerisinde ya da Apostilli Transkript)

7.      Lise Diploması Aslı (Yurtdışı geçişler için)

8.      Pasaport Fotokopisi,( Yurtdışı geçişler için)

9.      Onaylı Ders İçerikleri

10.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11.  6 Adet Vesikalık Fotoğraf

12.  Sağlık Raporu, (Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinden, en az 5 Dr. onaylı heyet raporu) İlk ve Acil Yardım Programı ön koşul için tıklayınız. 

13.  Ödeme yapıldığına dair Mali ve İdari İşler Direktörlüğü'nden kaydı açılabilir belgesi,


** 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Döneminde yalnızca Önlisans programlarına yatay geçiş başvurusu alınacaktır.

**2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Döneminde Merkezi Puan türü ile yatay geçiş kabul edilmeyecektir.

** Posta yolu ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.