Oturum Aç

  Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Lisans/Önlisans Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1)


Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar arasında geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin hükümlerince ve eklenen Ek Madde - ​1 uyarınca merkezi yerleştirme puanı esaslarına göre yapılır.​

Ücretler için tıklayınız

Not: Yatay geçiş başvurusu yapan tüm öğrenciler ücretli öğrenci statüsünde eğitimlerine devam ederler. Başvuruda bulunan öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.


Başvuru Koşulları

· Kayıt Durumu Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir.

· Öğrenim Durumu  : Hazırlık sınıfları da dâhil tüm ara sınıflarda başvuruda bulunabilir.

· Taban Puan : Kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği BVÜ lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

· Dil Yeterlilik : Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara (TIP/DİŞ/ECZACILIK) başvuran adayların, muafiyet şartlarını sağlamaları gerekir. BVÜ' de yapılacak olan İYS 'de 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan veya ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlilikleri Tablosunda belirtilen sınavlardan son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve akademik yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 10 olmak üzere toplamda 120 üzerinden 75 ve üzeri, CAE sınavından min. B ve CPE sınavından min. C almış olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur ve kayıt yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlarlar.*Yeterli koşulu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler. Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi  için tıklayınız​


Başvuru için Gerekli Belgeler​

1. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi

2. Lise Diploması Fotokopisi (Aslı gibidir kaşeli)

3. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi

4. Disiplin Cezası almadığına ilişkin belge  

5. Onaylı Transkript

6. Onaylı Ders İçerikleri

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8. Daha önceki başka bir Üniversiteye Merkezi Puana Türüne göre yatay geçiş ile yerleşmediğine dair Üniversitenizce hazırlanan yazı,

*Kabul edilen öğrenciler web sayfasında ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırırlar. İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar tüm haklarını kaybederler.

 

Kesin Kayıt için istenen belgeler:

1. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi

2. Lise Diploması Fotokopisi (Aslı gibidir kaşeli)

3. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi

4. Disiplin Cezası almadığına ilişkin belge  

5. Onaylı Transkript

6. Onaylı Ders İçerikleri

7. Dil Yeterlilik Belgesi (bknz. Başvuru Koşulları)

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9. 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

10. Sağlık Raporu, (Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinden, en az 5 Dr. Onaylı) *SHMYO /İlk ve Acil Yardım Programı ön koşul için tıklayınız

11. Ödeme yapıldığına dair Mali ve İdari İşler Direktörlüğü'nden kaydı açılabilir belgesi,

 

Önemli Not: ​

1. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ ​​​