Oturum Aç

 Yatay Geçiş

​​


 

1.       Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş yapmaya engel teşkil eder mi?

Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş yapmaya engel değildir. Ancak aktif öğrenci konumunda olmak gerekmektedir.

 

2.       Vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine yatay geçiş yapabilir miyim?

Vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine geçmek için herhangi bir engel yoktur.

 

3.       Yurtdışında bir üniversitede okumaktayım. Üniversitenize yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Yurtdışı yatay geçiş kontenjanı açılması ve gerekli şartları taşımanız halinde başvuruda bulunabilirsiniz. Yatay geçiş başvuruları Üniversitemizin web sayfasından duyurulacak olup, başvurular online alınacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

4.       Yurt dışından yatay geçiş başvurusu için hangi koşullar aranır? 

Yurt dışında öğrenim gördüğünüz Yükseköğretim Kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın Lisans ve Önlisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması, eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi, Yurt dışında öğrenime başladıkları yıla ait YKS puanına sahip olması (Önlisans programları için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan almaları ve lisans programları için Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 180 puan şartı aranacaktır ayrıca Tıp için; ilk 40.000 'e girme koşulu aranmaktadır.) gerekir, ayrıca ücretli öğrenci statüsünde eğitimlerine devam ederler.

 

5.       Yatay geçiş ile gelen öğrenciler Hazırlık Sınıfı okumalı?

Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yatay geçiş yapacak öğrenciler Üniversitemizde yapılacak olan İYS'de 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alarak başarılı olursa ya da son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve akademik yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 10 olmak üzere toplamda 120 üzerinden 75 ve üzeri, CAE sınavından min. B ve CPE sınavından min. C almış olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur ve kayıt yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlarlar.  Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

6.       Önlisans programlarından Lisans bölümlerine Ek Madde-1'e göre yatay geçiş yapılabilir mi?

Yapılabilir.

 

7.       Yatay geçiş başvuruları nereden yapılır?

Yatay geçiş Başvuruları online olarak yapılır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

8.       Yatay geçiş başvuruları sonuçlarını nereden öğrenebilirim?                                                                                      

Yatay geçiş sonuçlarını Üniversitemizin web sayfası duyurular kısmından öğrenebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

9.       Yatay geçiş başvurumda birden fazla bölüme/programa başvuruda bulunabilir miyim? Başvuruda bulunabilirsem kabul edilme şartımda ne aranmaktadır?                                                                 

Bulunabilirsiniz. Birden fazla başvuru yapan adayların değerlendirilmesinde tercih sıralamaları dikkate alınmaktadır.

 

10.   Üniversite içinde bir bölümden başka bir bölüme yatay geçiş olanağı var mı?  Varsa burslu öğrencilerin durumu nedir?                                                                         

Üniversitemizde kurum içi yatay geçiş yapılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi bölümlerine/programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir bölümüne/programına yatay geçiş yaptıklarında ücretli öğrenci statüsünde öğrenimlerine devam ederler.

 

11.   Kurumiçi yatay geçiş hangi dönemlerde yapılmaktadır?                                                                    

Lisans programlarında sadece güz dönemi için,  Önlisans programlarında güz/bahar dönemi için yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleşmektedir.

 

12.   Kurumiçi yatay geçiş de not ortalamamla geçiş yapabilir miyim? Yapabiliyorsam not ortalamam kaç olmalı?                                                                                                                      

İlgili bölümlerin/programların kontenjan açması dâhilinde başvuru yapabilirsiniz. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi bölümünde/programında tüm dersleri almış, ağırlıklı genel not ortalamasının (Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre) Önlisans programında GANO 4.00 üzerinden 2.50 ve üzeri olması gerekir. Lisans programında GANO 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri olması gerekir. (yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 65 puan genel not ortalamasına sahip olmanız gerekir. Eğer farklı bir puan türündeki bölüm/programa yatay geçiş yapılacak ise YKS puanınızın Türkiye genelinde ilgili bölüm/programın taban puanına eşit ve üzeri olması şartı aranmaktadır.

 

13.   Üniversitemizde kurumlararası yatay geçiş olanağı var mıdır?  Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu yapan adayların not ortalaması şartı nedir?

Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50,  yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 65 puan genel not ortalamasına sahip olmak yeterlidir.

 

14.   Merkezi puanla geçiş yapabilir miyim?                                          

Evet yapabilirsiniz. Adayın kayıt olduğu yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği BVU lisans programının o yılki taban puanına eşit ve üzeri olan adaylar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

 

15.   Yatay Geçiş başvurusuna göre kaç öğrenci kabul edilmektedir?                                              

Lisans bölümleri/Önlisans Programları için yatay geçiş başvuruları, kontenjan göz önünde tutularak ders içerikleri uygun bulunan öğrenciler arasından not ortalamasına/ merkezi puanına göre en yüksek olanların kontenjan dâhilinde kabulü sağlanır.

 

16.   ÖSYM bursu ile yerleştiğim bölümden/programdan, Üniversitenize Yatay geçiş ile Kabul edilirsem bursluluk durumum devam eder mi?

Yatay geçiş ile Üniversitemize gelen tüm öğrenciler ücretli öğrenci statüsünde eğitimlerine devam ederler. Başvuruda bulunan öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 

17.   Yatay geçiş ile okuldan ayrıldığım takdirde eğitim ücretim geri iade edilecek mi?

Üniversitemizden ilişiğinin kesilmesi durumunda okuduğunuz dönem kadar ücretin alınarak geri kalan kısım tarafınıza iade edilecektir.

 

18.   Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarında okuyanlar yatay geçiş yapabilir mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarında Lisans ve Önlisans düzeyinde öğrenime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer Yükseköğretim Kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.                                    

                             ​